تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

دبیران شورای عالی انقلاب فرهنگی1 دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي  از جلسه شماره 18 در تاريخ 1364/01/27  
2 مهندس سيدمصطفي ميرسليم دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جلسه شماره 312 در تاريخ 1372/06/2 
3 دكتر محمدعلي كي نژاد دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جلسه شماره 390 در تاريخ 1375/11/02 
4 دكترمحمدرضا مخبر درفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جلسه شماره  575 در تاريخ 1384/10/06