تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

كميسيون آينده نگاری علم و فرهنگ


كميسيون آينده‌نگاري تحولات علمي فرهنگي از سال 1388 در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شروع به فعاليت نمود.
اهداف و وظايف:
• بررسي راهكارها و تدوين سياست‌هاي راهبردي آينده‌نگاري علمي و فرهنگي نظام؛
• انجام مطالعات، مديريت كلان، ساماندهي، قدرت نرم و جنگ نرم؛
• رصد روشمند و مستمر مسائل عمده علمي و فرهنگي؛
• تعريف موضوعات و محورهاي مطالعاتي و پژوهشي متناظر با مسائل عمده و فرهنگي و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي كميسيون؛
• شناخت چالش‌هاي علمي و فرهنگي پيش رو و روند تحولات آينده‌نگاري و پيشنهاد راهبردها و تدوين سياست‌هاي علمي و فرهنگي براي برون‌رفت از مشكلات موجود و رصد اوضاع علمي و فرهنگي در آينده؛
• سفارش مطالعات تطبيقي مربوط به شيوه‌هاي موجود در برخورد با مسائل علمي و فرهنگي در ساير كشورها و امكان‌سنجي استفاده از تجربيات آنها در برخورد با مسائل بومي و داخلي؛
• تبديل نتايج و راهكارهاي ارائه شده تحقيقات به پيش‌نويس گزاره‌هاي سياسي؛
• بررسي روش‌ها و راهكارهاي اجرايي شدن مصوبات و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در اين مورد؛
• برگزاري همايش‌هاي علمي و جلسات هم‌انديشي براي تعميق نتايج مطالعات و مباحث كارشناسي؛
• ايجاد بانك‌هاي اطلاعات و ايده مرتبط با تحولات علمي و فرهنگي و قدرت نرم؛
• مشاوره‌هاي هدفمند از نخبگان داخلي و خارجي در راستاي قدرت نرم و آينده‌نگاري علمي و فرهنگي