تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

كميسيون تعليم و تربيت


«كميسيون تعليم و تربيت» به منزله حوزه‌اي «تخصصي» با رويكرد «پژوهشي»، «مطالعاتي» و «كارشناسي»، در عرصه تعليم و تربيت به بررسي موضوعات و ارائه نظرات و پيشنهادها به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در قالب «سياست»، «راهبرد» و «خط‌مشي» مي‌پردازد و زمينه «تصميم سازي» را براي شوراي عالي فراهم مي‌آورد. اين كميسيون كه بازوي اجرايي و كارشناسي شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي است ضمن تلاش همه‌جانبه در تهيه سند مهم (تحول بنيادين آموزش و پرورش) اقدامات متعدد ديگري هم داشته است.
اهم اقدامات:
1. بررسي و تصويب «جايگاه»، «مأموريت» و «وظايف» كميسيون تعليم و تربيت و ستادهاي تحول و نوسازي دستگاه‌هاي مربوط به شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي
2. بررسي سرفصل‌ها و محتواي «نظام‌نامه تدوين سند جامع تحول و نوسازي نظام آموزشي»
3. بررسي فلسفه‌ي تربيت رسمي و عمومي و رهنامه‌ي نظام تربيت رسمي و عمومي
4. تدوين سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
5. بررسي سرفصل‌ها و محتواي نظامنامه‌ي تدوين سند جامع تحول و نوسازي نظام آموزشي
6. بررسي پيش‌نويس سند تحول راهبردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اعلام نظر در خصوص آن
7. بررسي مباني نظري سند تحول راهبردي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
8. رصد و پايش مسايل تربيتي و تحولات مرتبط با حوزه‌ي تعليم و تربيت كشور در جامعه و رسانه‌هاي گروهي
9. بررسي موضوع مرجعيت علمي كشور در 50 سال آينده و نحوه‌ي لحاظ كردن اين موضوع در اسناد تحول نظام آموزشي كشور
10. بررسي و ارزيابي سند ملي محيط زيست
11. بررسي و كارشناسي سند تحول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
12. تعيين اصول و سياستهاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي در امر تعليم و تربيت
13. تدوين راهبردها و سياستهاي تعاملي نظام تعليم و تربيت با فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي ارتباطي