تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

كميسيون مشورتی


كميسيون مشورتي از جمله واحدهاي با سابقه مي‌باشد كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس شده است. اين كميسيون با استفاده از نظرات نخبگان و اساتيد دانشگاه‌ها نظر مشورتي خود را نسبت به موضوعات ارجاعي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا دبير محترم شورا اعلام مي‌نمايد.
اهم وظايف:
الف) بررسي ارائه نظريات كارشناسي در مورد طرح‌ها و موضوعاتي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع مي‌شود.
ب) ارائه طرح‌ها و پيشنهادها در مورد اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ج) طراحي شيوه‌ها و طريقه‌هاي اجرايي در خصوص مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
اهم اقدامات:
1. بررسي گزارش «طراحي و تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني توسعه»
2. بررسي وضعيت مجلات معتبر علمي پژوهشي و نيازهاي موجود جامعه علمي كشور
3. بررسي گزارش وضعيت اعتياد و مواد مخدر در جامعه ايراني
4. بررسي گزارش «آسيب‌شناسي و آثار فرهنگي صنعت اسباب بازي در كشور»
5. بررسي پيشنهاد صدور مجوز تدريس به زبان غيرفارسي در واحدهاي بين‌المللي برخي دانشگاه‌ها
6. بررسي «طرح اجرايي ارتقاي سطح تعامل نخبگان با نظام اجرايي كشور»
7. بررسي سند مؤلفه‌هاي هويت ملي ايرانيان
8. بررسي گزارش «چيستي و چرايي فرقه‌هاي كاذب» و راهبردهاي مواجهه با آنها.
9. بررسي رهنمودهاي مقام معظم رهبري درباره سال همت مضاعف و كار مضاعف
10. بررسي گزارش آسيب‌شناسي ازدواج و راهكارهاي ارتقاي نهاد خانواده
11. بررسي سياست‌ها و برنامه‌هاي ارتقاء شاخص‌هاي فرهنگي استانها
12. ارائه گزارش «آخرين وضعيت مراكز پاسخگويي به مسائل مستحدثه و مشكلات ديني اقشار مختلف»
13. ارائه گزارش فعاليت‌هاي شوراي تخصصي قراني
14. بررسي راه‌هاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها
15. بررسي گزارش تدوين شاخص‌هاي فرهنگي
16. بررسي سياست‌هاي احياء و گسترش وقف با رويكرد فرهنگي
17. راهبردهاي سازماندهي سازمان‌هاي مردم نهاد.
18. بررسي ايجاد ساز و كارهاي فرهنگي اثربخش به منظور جلوگيري از خرافه‌گرايي در عزاداريهاي محرم‌الحرام (سياستهاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي)
19. بررسي راه‌هاي ارتقاي جايگاه فرهنگستانها و تحقق نقش و وظايف آنها
20. بررسي و تدوين ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي
21. بررسي وضعيت آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌هاي كمي ارزيابي
22. اعلام نظر و بررسي در خصوص گزارش تحليل نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش
23. بررسي و اعلام نظر در خصوص ادامه تحصيل معلمان داراي مدرك معادل
24. تهيه گزارش از وضعيت دوران پيش‌دبستاني (معضلات، نارسايي‌هاي موجود و سياستهاي پيشنهادي)
25. بررسي و تدوين اساسنامه بنياد سعدي
26. بررسي و تدوين طرح ساماندهي تأسيس و نظارت بر بازي سراها
27. بررسي تعيين روشها و شاخص ها براي ارزيابي فعاليتهاي دستگاه‌هاي فرهنگي
28. بررسي ماده واحده سياستها و راهكارهاي كاهش و كنترل طلاق
29. بررسي نحوه تحقق تحول علوم انساني در دانشگاه‌ها در راستاي برنامه كلان توسعه كشور
30. بررسي چالشهاي اساسي آموزش عالي كشور
31. بررسي توسعه آموزش عالي فراملي
32. بررسي شاخص‌ها و اصول كلي مراكز آموزش عالي غير انتفاعي
33. بررسي كميت‌هاي مطلوب شاخص‌هاي كلان علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور
34. بررسي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار با اساتيد بسيجي و تشكل‌هاي دانشجويي