تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

كميسيون هنر و معماري


هنر يكي از مهم‌ترين ابزارهاي هدايت فرهنگي جامعه مي‌باشد. به دليل حساسيت اين عرصه و نياز به تخصص‌هاي ويژه به آن، تشكيل شوراي هنر ضروري مي‌نمود. بنابر گستره‌ي تأثيرگذاري هنر در عرصه فرهنگ، شوراي هنر به مثابه بازويي تخصصي در بررسي و كارشناسي راهبردهاي حوزه هنر محسوب مي‌گردد.
اهم وظايف:
1. تدوين سياست‌هاي كلان هنر جمهوري اسلامي ايراني براي پيشنهاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
2. پيشنهاد سياست‌ها و راهكارها در حوزه‌هاي مختلف هنري.
3. تقويت ارتباط و هماهنگي ميان‌بخشي‌هاي توليدي، اجرايي و علمي هنر.
4. تعيين سياست‌هاي معرفي و ترويج هنرهاي بومي و محلي.
5. حمايت از پژوهش‌هاي ديني، فلسفي و عرفاني درباره مباني هنر و استفاده كاربردي از نتايج پژوهش‌ها در توليد آثار هنري، معماري و شهرسازي.
6. تصويب اساسنامه بنيادها و نهادهاي هنري در سطح ملي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع مي‌شود.
7. ارزيابي گزارش سالانه فعاليت‌هاي هنري كشور و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
8. تبيين نقش كاربردي هنر و تدوين و پيشنهاد سياست‌هاي مربوط به آن.
اهم اقدامات:
• استحصال مسائل هنر و معماري در برنامه پنجم، چشن‌انداز 20 ساله و 1404
• بررسي مسائل و آسيب‌شناسي پژوهشي هنر، سينما، تلويزيون
• بررسي جايگاه هنر و معماري در سند تحول راهبردي تعليم و تربيت
• بررسي آموزش هنر و معماري در دانشگاه‌ها
• بررسي جشنواره موسيقي
• بررسي گزارش جشنواره موسيقي فجر
• بررسي گزارش دبير جشنواره تئاتر فجر
• بررسي وضعيت آموزش معماري در دانشگاه‌ها
• بررسي گزارش دبير جشنواره فيلم فجر
• بررسي تأسيس دانشكده هنرهاي سنتي
• بررسي گزارش دبير جشنواره هنرهاي تجسمي فجر
• بحث و بررسي درباره مسائل خانه سينما