تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی


به دنبال استفسار حضرت آيت الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضرت امام (ره) در تاريخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: 
«ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب آثار داده شود
به استناد مصوبه جلسه 409 مورخ 20/8/76، شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان مرجع عالى سياستگذارى، تعيين خط مشى، تصميم‌گيرى و هماهنگى و هدايت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سياست‌هاى كلى نظام محسوب مي‌شود و تصميمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حكم قانون است.
همچنين رهبرمعظم انقلاب در مورد لازم‌الاجرا بودن مصوبات در ديدار با رئيس و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورخه 4/11/76 فرمودند:
«هيچكس در كشور از وجود يك دستگاه متفكر، جامع، داراى همه خصوصيات برجسته و آگاه به كمبودها و نيازها مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى بي‌نياز نيست. اين شورا متصدى شناخت مسائل فرهنگى و بحث و تصميم‌گيرى در مورد آنها و ابلاغ مصوبات براى اجراست. بنابراين مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى لازم‌الاجرا است و همه دستگاه‌ها بايد خود را موظف به اجراى تصميمات اين شورا بدانند.»
همچنين ايشان در ديدار با رئيس و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورخه 24/9/78 مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى را براى مجريان كار فرهنگى، قانونى و لازم‌الاجرا خواندند و فرمودند: «همه نهادها بايد به اين مصوبات به ديده اعتبار بنگرند».
ايشان در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورخه 26/9/81 تصريح كردند:
«مصوبه اين شورا بايد به وسيله دبيرخانه ابلاغ و اجراي آن به وسيله آقاي رئيس جمهور تضمين شود؛ يعني نه وزارت آموزش و پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت و نه وزارت ارشاد جرأت نكنند مصوبه را اجرا نكنند؛ بايد حتماً اجرا كنند. ما اين همه آدم‌هاي صاحب فكر را كه يك ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد، آن هم براي چنين كار مهمي در اين شورا جمع كرده‌ايم؛ اگر مصوبات اجرا نشود معنا ندارد.
من بر اين معنا اصرار دارم كه فكري بكنيد و بيش از همه به نظر من تكليف بر عهده دبيرخانه است و رجوع دبيرخانه به آقاي رئيس جمهور، كه اين مسئله را تأمين كنند. همه‌ي مسئولان دولتي بايد وظيفه‌ي خود بدانند مصوبات را اجرا كنند. شما مي‌گوييد مجلس، قانونگذار است؛ خيلي خوب، اين‌جا قانون تدوين نمي‌كند. همه‌ي چيزهايي كه لازم‌الاجراست، قانون نيست؛ مصوبات دولت هم لاز مالاجراست. بخشنامه فلان وزير براي زيردست خودش لازم‌الاجراست، لازم نيست حتماً اسمش قانون باشد؛ اما بلاشك واجب‌الاجرا بودن، نتيجه‌ي قانون را خواهد داشت؛ امام هم به همين نكته توجه داشتند. ما گفتيم مصوبات اين شورا در حكم قانون باشد، ايشان گفتند بايد اجرا شود. بايد اجرا شود يعني ترتيب اثر داده شود

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار اخير با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورخ 23/3/90، اجراي سياستگذار يهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را موضوعي مهم و ضروري خواندند و تأكيد كردند « شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نهادهاي قانوني و قطعي نظام ومصوبات آن لازم اجراست».
ايشان در همين ديدار فرمودند:«تضمين اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضور رؤساي سه قوه در اين شورا است؛ به سازوكار قانوني شورا احترام گذاشته شود و مصوبات همواره بايد به سرعت ابلاغ شوند