تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   العربيه   انگليسي   اردو  
شورای عالی انقلاب فرهنگی > اعضای شوراي عالي انقلاب فرهنگي > اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
احمد احمدی
رضا داوری اردکانی
علی رضا اعرافی
حمید پارسانیا
غلامعلی حدادعادل
عبدالله جاسبی
حسن رحیم پور ازغدی
علی اکبر رشاد
علی شریعتمداری
محمد رضا عارف
محسن قمی
منصور کبگانیان
حسین کچویان
محمد علی کی نژاد
عزت الله ضرغامی
مهدی گلشنی
محمود محمدی عراقی
محمد رضا مخبر دزفولی
صادق واعظ زاده
علی اکبر ولایتی
نسخه چاپي

اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي


احمد احمدی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
رضا داوری اردکانی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
علی رضا اعرافی

عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی
حمید پارسانیا

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
غلامعلی حدادعادل

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
عبدالله جاسبی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
حسن رحیم پور ازغدی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
علی اکبر رشاد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
علی شریعتمداری

عضو شورا عالی انقلاب فرهنگی
محمد رضا عارف

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
محسن قمی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
منصور کبگانیان

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
حسین کچویان

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمد علی کی نژاد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
عزت الله ضرغامی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
مهدی گلشنی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمود محمدی عراقی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمد رضا مخبر دزفولی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
صادق واعظ زاده

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
علی اکبر ولایتی

عضو شورا عالی انقلاب فرهنگی