تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
علی رضا اعرافی
حمید پارسانیا
عبدالله جاسبی
غلامعلی حدادعادل
رضا داوری اردکانی
حسن رحیم پور ازغدی
علی اکبر رشاد
عزت الله ضرغامی
محمد رضا عارف
سید سعید رضا عاملی
محمود محمدی عراقی
محسن قمی
منصور کبگانیان
حسین کچویان
محمد علی کی نژاد
مهدی گلشنی
محمد محمدیان
محمد رضا مخبر دزفولی
صادق واعظ زاده
علی اکبر ولایتی
نسخه چاپي

رضا داوری اردکانی


رضا داوری اردکانی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ و محل تولد : 1312_ اردکانسابقه عضویت:
از تاريخ    19/9/63 تاكنون
سوابق تحصیلاتی:
دکترای تخصصی فلسفه دانشگاه تهران
 
استادیار فلسفه دانشگاه تهران(1346)

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران (1350)
استاد فلسفه دانشگاه تهران (1362)
سوابق اجرایی:
رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (1377 تاکنون)
عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی (1363 تاکنون)
عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن آکادمیهای علوم آسیا (2006-2002)
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1360-1358)
سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران (1361-1359)
مدیرگروه آموزشی فلسفه دانشگاه تهران (1365-1362)
سردبیر مجله نامه فرهنگ (1385-1371)
سردبیر مجله فرهنگ (1380-1375)
مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی (1376-1375)
عضو هیئت امنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون
عضو هیئت امنای دانشگاه تهران (1374 تاکنون)
عضو شورایعالی یونسکو در ایران (1378 تاکنون)
عضو هیئت امنای منطقه 2 پژوهشی (1385-1374)
عضو شورایعالی برنامه ریزی آموزشی ( 1363 تاکنون)
عضو هیئت امنای بنیاد ایران شناسی (1376 تاکنون)
رئیس هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره (1388-1382)
عضو شورای فرهنگ عمومی
عضو انجمن علمی تاریخ فلسفه
مدیرمسئول نشریه فرهنگستان علوم (1379 تاکنون)
عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
عضو هیئت تحریریه مجله خردنامه صدرا
عضو هیئت تحریریه مجله کتاب
عضو هیئت تحریریه مجله باغ نظر
عضو هیدت تحریریه فصلنامه راهبرد فرهنگ
25-عضو هیئت تحریریه مجله شورای اجتماعی زنان
آدرس وبلاگ یا سایت شخصی:http://www.rdavari.com/