تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

وظايف شورای عالی انقلاب فرهنگی


1. تدوين و تصويب اصول، اهداف، سياست‌ها و برنامه‌ريزي فرهنگي و علمي كشور، تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور و روزآمد نمودن آنها.
2. تهيه و تدوين نقشه جامع علمي كشور.
3. تهيه و تدوين طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعليم و تربيت كشور.
4. هدايت و ساماندهي مديريت كلان دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و رسانه هاي كشور.
5. برنامه‌ريزي براي مواجهه‌ى فعال و مبتكرانه با تهاجم فرهنگي دشمنان با استفاده هدفمند از روش‌هاي كارآمد.
6. رصد مستمر تحولات برنامه‌هاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوري كشور و ارائه‌ى راهبردهاي مناسب.
7. سياستگذاري، حمايت و بهره‌گيري از نظريه‌پردازي، و ايجاد و زمينه‌سازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم.
8. مشاركت فعال در برنامه‌ريزي جامع كشور در زمينه‌هاي علمي و فرهنگي مورد نظر چشم‌انداز و پيگيري تحقق آن.
9. برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي خاص براي شناسايي، جذب و ارتقاء بهره‌مندي از نخبگان، تربيت و پرورش علمي و معنوي استعدادهاي درخشان و بهره‌گيري از توانايي‌ها و ابتكارات و خلاقيت‌هاي آنان در حوزه فرهنگ و علم.
10. تصويب ضوابط و معيارهاي اساسي تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و تصويب اساسنامه دانشگا ههاي خاص.
11. تهيه، تدوين و تصويب ضوابط كلي گزينش مديران فرهنگي و علمي كشور، استادان، معلمان و دانشجويان.
12. سياستگذاري براي تعيين سهم اعتبارات فرهنگي، علمي، پژوهشي و فناوري و تعيين جهت‌گيري و اولويت هزينه‌كرد اعتبارات در برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه.
13. طراحي سازوكارهاي مناسب براي اجرايي شدن مصوبات شورا در دستگاه‌هاي مختلف كشور و نظارت مؤثر بر اجراي مصوبات.
14. ارزيابي برنامه‌هاي توسعه فرهنگي، علمي و اجتماعي كشور.
15. سياستگذاري و ساماندهي مديريت فعاليت‌هاي فرهنگي و علمي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.
16. تعيين سياست‌هاي رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران.
17. سياستگذاري لازم براي گسترش و حاكميت فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص).
18. سياستگذاري براي توليد محصولات فرهنگي كشور براساس ارزش‌هاي و معيارهاي ملي و اسلامي.
19. تصويب پيوست‌هاي فرهنگي طرح‌هاي ملي و كلان اقتصادي، عمراني و صنعتي كشور.
20. سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان براي وحدت حوزه و دانشگاه.
21. سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي بازبيني و تحول محتوايي در رشته‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي برمبناي ارزش‌هاي اسلامي و مقتضيات فرهنگي كشور.
22. زمينه‌سازي براي اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نقشه جامع علمي كشور.
23. تعيين و تصويب شاخص‌هاي فرهنگي.